Szkody w Polsce likwidowane są przez HPI GMA

Zgłaszanie szkód: 

Zgłaszanie szkód w Polsce oraz wszelkich spraw dotyczących zgłoszeń, roszczeń, wezwań prosimy kierować bezpośrednio do HPI GMA Sp. z o.o. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, Polska.
Tel. +48 22 129 25 47
e-mail: szkody@hpigma.pl

Pomoc assistance:
Całodobowa pomoc Assistance w ramach ubezpieczenia dostępna jest pod numerem
+48 22 458 46 15

Szkody zagraniczne prosimy zgłaszać do
Van Ameyde Polska Sp. z o.o.
ul. Wiślana 8/Lok. 4, 00-317 Warszawa, Polska.
Tel. +48 22 500 66 00
e-mail: polska@vanameyde.com www.vanameyde.com
Lista Reprezentantów Accredited likwidujących szkody w innych krajach:
www.pbuk.pl/lista-reprezentantow

Zgłaszanie reklamacji: reklamacje@toleranceins.pl

Formularz zgłoszenia szkody:

Do zgłoszenia będą potrzebne:

  • Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  • PESEL lub REGON* (opcjonalnie)
  • Dowód rejestracyjny lub karta pojazdu
  • Prawo jazdy osoby kierującej pojazdem
  • Dane uczestników zdarzenia (właściciel pojazdu, kierujący, poszkodowany, sprawca)
  • Numer polisy lub dane pojazdu sprawcy
  • Numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail
  • Jeśli jesteś obcokrajowcem, będą potrzebne: numer i seria Twojego dokumentu tożsamości oraz data urodzenia

W trakcie wypełniania tego formularza będziemy prosić Cię o podanie Twoich danych osobowych.